Telefonní číslo
722 050 013


S PLATNOSTÍ OD 15.4.2013 AŽ DO ODVOLÁNÍ JE PROVOZ TELEFONICKÉ LINKY DŮVĚRY PŘERUŠEN.

Děkujeme za pochopení
Kontaktovat nás můžete na e-mail: Linkaduverystrakonice@seznam.cz

Na e-maily odpovídáme do tří pracovních dnů. V období prázdnin se může doba odpovědi protáhnout na sedm pracovních dnů.

Děkujeme za pochopení, pracovníci LD
Pracovní doba
Provoz Telefonické Linky důvěry je s platností od 15.4.2013 až do odvolání přerušen!!!

Provoz Elektronické Linky důvěry je i nadále v PROVOZU - odpovídáme v rozmezí 3 pracovních dnů.
V měsících ČERVENEC a SRPEN prosíme naše stálé i potencionální klienty, kteří píší na e-mail Linky důvěry o shovívavost. Odpovědi se mohou pozdržet. Profesionálně vyškolený tým se Vám pokusí odpovědět co nejdříve.


Děkujeme za pochopení, s pozdravem pracovníci Linky důvěry
Zřizovatel
Linku důvěry zřizuje Dyscentrum-Strakonice za podpory města Strakonice.
Na Vaše dotazy nyní odpovídáme i na bezplatné e-mailové adrese:

LinkaDuveryStrakonice@seznam.cz
Touto cestou bychom chtěli stálým i potencionálním uživatelům TELEFONICKÉ Linky důvěry Strakonice oznámit, že jsme byli nuceni s platností od 15.4.2013 až do odvolání UKONČIT TELEFONICKOU LINKU DŮVĚRY Z DŮVODU NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROPAGACI A PROVOZ. Telefonická LD se již delší dobu potýkala s malým počtem telefonických hovorů - v našich schopnostech nebylo zajistit bezplatnost této služby.

TO VŠAK NEZNAMENÁ, ŽE BYCHOM SVOU ČINNOST ZCELA UKONČILI !!!!

Velký úspěch má ELEKTRONICKÁ LINKA DŮVĚRY, proto tato služba zůstává v provozu i nadále!! Veškerý náš profesní tým je plně připraven s Vámi zkonzultovat Vaše případné tíživé životní situace, Vaše starosti, strasti, ale i radosti. Našich současných i potencionálních klientů si vážíme a jsme rádi, že Vám můžeme pomoci, vyslechnout Vás, podpořit Vás v situaci, ve které jste se ocitli.

Děkujeme za pochopení a ještě jednou bychom svým klientům chtěli poděkovat za svou přízeň a doufáme, že i nadále Vám budeme nápomocní při řešení obtížných životních situací nebo alespoň dobrou morální podporou.

S pozdravem pracovnice Linky důvěry
Na ELEKTRONICKÉ LINCE DŮVĚRY nás můžete kontaktovat kdykoliv na adrese LinkaDuveryStrakonice@seznam.cz, kde Vám odpovíme do 3 pracovních dnů. V měsících ČERVENEC a SRPEN, prosíme naše stálé i potencionální klienty, kteří píší na e-mail Linky důvěry o shovívavost. Odpovědi se mohou pozdržet. Profesionálně vyškolený tým se Vám pokusí odpovědět co nejdříve.

Děkujeme za pochopení.
Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o shovívavost v době letních prázdnin, tedy v měsících červenec a srpen. V tuto dobu je doba pro odepsání e-mailu prodloužena na 7-10 pracovních dnů.

Děkujeme za pochopení.

Pracovnice LD
Touto cestou bych chtěla popřát klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2018 přejeme všem uživatelům mnoho úspěchů a sil při řešení každodenních životních situací. Děkujeme Vám za projevenou důvěru.

Kolektiv pracovníků LD Strakonice
Touto cestou bychom Všem chtěli popřát pohodové a klidné Velikonoce,... Požehnané Velikonoce mějte a krásné dny si užívejte.

Přeje kolektiv pracovníků LD

motto: Jsme tu pro Vás, ...

Zavolejte nám a Vaše starosti odplují jako mraky
Zavolejte nám a Vaše starosti odplují jako mraky

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (8 | 45%)
Internetové poradenství
S platností od 15.4.2013 je INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ jediným možným způsobem jak s námi můžete komunikovat.
Linka důvěry Strakonice nabízí možnost o svých problémech, nejasnostech i o všem ostatním diskutovat prostřednictvím elektronické pošty. Služba je k dispozici bezplatně a anonymně na této e-mailové adrese: LinkaDuveryStrakonice@seznam.cz


Na Vaše dotazy budou odpovídat profesionílně vyškolení pracovníci. Odpověď dostanete vždy do 3 pracovních dnů.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků na provoz a propagaci Telefonické LD jsme byli nuceni telefonickou LD až do odvolání přerušit.

Provoz Elektronické LD zůstává i nadále v PROVOZU.

Etický kodex

Všichni pracovníci Strakonické linky důvěry dodržují tento Etický kodex:
1. Linka důvěry poskytuje klientům nepřetržitou telefonickou krizovou pomoc. Umožňuje e-mailový kontakt a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.
2. Pracovník linky důvěry aktivně klientovi naslouchá. Pomoc pracovníka linky důvěry spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.
3. Součástí pomoci klientovi je také základní poradenství, včetně poskytnutí informací o možnostech následné péče.
4. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu.
5. Povinností pracovníka linky důvěry je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze vedoucí linky důvěry nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyžádání a se souhlasem klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory.
6. Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
7. Pracovník linky důvěry nesmí používat linku k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
8. Pracovník linky důvěry prochází před započetím služby výcvikem akreditovaným MPSV (telefonická krizová intervence) a praktickou odbornou přípravou (stáží na pracovišti). Výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na lince důvěry. Po celou dobu práce na lince důvěry vystupuje jako člen týmu. Každý pracovník má k dispozici supervizi a intervizi. Supervize a intervize jeho práce je pro něj povinná.
9. Pracovník linky důvěry se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na lince důvěry.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one